top of page
Karolina_poród-153.jpg

Wertykalnie w południowym

Wolontariat dla położnych nastawiony na wsparcie ich rozwoju 

Projekt wsparli:

pobrane (4).jpeg
pobrane (2).png
logo_aeh_waw.gif

Jesteś położną i chcesz zdobyć praktyczne umiejętności z przyjmowania porodów w pozycjach wertykalnych? Mamy wspaniałą wiadomość! Warszawski Szpital Południowy we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Warszawską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną, przygotował program wolontariatu dla położnych!

Program skierowany jest do położnych z całej Polski i z zagranicy, chcących rozwinąć swoje umiejętności i aktywnie wprowadzać zmiany w swoich miejscach pracy. Położna musi posiadać aktualne prawo wykonywania zawodu.

W trakcie wolontariatu położna-wolontariusz aktywnie uczestniczy w prowadzeniu porodu wraz z położną-mentorem:

 

•Otrzymuje niezbędną wiedzę z zakresu holistycznego prowadzenia porodu.

•Zdobywa umiejętności przyjmowania porodu w pozycji wertykalnej.

•Uczy się rozwiązywać trudne sytuacje położnicze mogące pojawić się w trakcie porodu wertykalnego

•Uczy się stosować techniki ochrony krocza

•Zdobywa wiedzę potrzebną do stosowania technik wspierających postęp porodu

•Wspiera rodzącą stosując niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu.

 

Głównym założeniem programu jest przeszkolenie jak największej ilości położnych świadczących opiekę nad kobietą w trakcie porodu, a co za tym idzie poprawę jakości opieki okołoporodowej w Polsce.

bottom of page