top of page

Zachęcamy położne przyjmujące porody domowe do zapoznania się z Procedurą Transferową naszego Szpitala. 

Znajdą tam Panie także stosowany dokument transferowy, który ułatwi nam objęcie opieki nad przekazywaną pacjentką. 

bottom of page